Daily Archives: 09/09/2013

Hiểu bản thânTôi chiêm nghiệm

Hành trình tìm cái “tôi” và “của tôi”

Toàn thể khổ của con người bao gồm ở việc xa khỏi trung tâm của mình. Đây là ...