Daily Archives: 30/11/2013

Chưa phân loại

Ăn phở cũng lắm công phu

Có nhiều cách ăn phở khác nhau. Có nhiều cảm nhận về phở khác nhau. Tôi xin kể ...