Daily Archives: 18/12/2013

Tôi đọc

Bản ghi nhớ của Pascal: LỬA

Mọi người đều biết Blaise Pascal là một trong những nhà khoa học vĩ đại nhất của thế ...