Daily Archives: 13/05/2014

Bài lưu trữTriết học - Tôn giáo

Đức Phật thuyết giảng về sự đau đớn: Bài kinh ...

Lời giới thiệu của người dịch Mũi tên biểu trưng cho một sự đau đớn trên thân xác, ...