Daily Archives: 23/09/2014

Tư duy ngược

Chiến tranh của các dòng điện hay ai đã phát ...

Edison nhìn cậu thanh niên cao lỏng khỏng, mặc cái áo rõ ràng không cùng bộ với cái ...
ArticlesTuyên ngôn nghệ thuật

Cuộc cách mạng siêu thực

Gắn kết bằng tình bạn, đắm chìm trong những cảm hứng nghệ thuật , quay cuồng trong những ...
ArticlesThể chế chính trị

Phê bình tư tưởng của John Locke về tài sản

Tóm lược Các bộ luật về tài sản, từ phạm vi nội địa cho đến phạm vi quốc ...
ArticlesVăn hóa

Việc trồng trọt tác động đến tư duy con người

Lúa gạo và lúa mì không chỉ làm lương thực cho nhân loại. Chúng còn tác động đến ...