Daily Archives: 18/10/2014

Bài lưu trữChính trị - Kinh tếTriết học - Tôn giáo

Những kẻ sát nhân hàng loạt và vai trò thiết ...

Sau nhiều năm nghiên cứu, Đơn vị nghiên cứu hành vi FBI đã kết luận rằng những kẻ ...