Daily Archives: 26/10/2014

Bài lưu trữTriết học - Tôn giáo

Du hành thời gian với nghịch lý ông nội

Du hành xuyên thời gian (time travel) đến nay vẫn còn là một thách thức không thể thực ...