Daily Archives: 04/01/2015

Chính trị - Kinh tế

Ai đang thống trị nước Mỹ ?

Trả lời câu hỏi “Ai cai trị nước Mỹ?”, có lẽ nhiều người sẽ nói: chính phủ và ...