Daily Archives: 06/01/2015

Bài lưu trữTriết học - Tôn giáo

Triết lý trong lá bài Tarot “The Hierophant” (Giáo hoàng)

Trong phần lớn các bộ bài Tarot, lá chính 5 được gọi là Pope lẫn High Priest, cụm từ kết nối nó ...