Daily Archives: 27/05/2015

Hiểu bản thânTôi chiêm nghiệm

Sứ mệnh là một ảo tưởng

Hỏi: Chúng tôi có sứ mệnh để hoàn thành không? Osho: Không, không ai có sứ mệnh nào ...