Daily Archives: 13/06/2015

Ẩm thựcTôi thưởng thức

Phở trong tùy bút của Thạch Lam

Tùy bút “Qùa Hà Nội”: .. Sao bằng ra đầu phố ăn một bát phở bã của anh ...