Daily Archives: 26/07/2015

Tôi đọc

Hiên Viên Hoàng Đế

Hoàng Đế, họ Công Tôn, tên Hiên Viên, hiệu Hữu Hùng, khoảng 5000 năm trước ông sinh ra ...