Daily Archives: 20/08/2015

Sáng tácThơ

Phúc Âm Mưa

Héo khô đất trời đại mạc Với tay tìm hư ảnh Đào Nguyên Than ôi… Hư ảnh tiếp ...