Daily Archives: 16/09/2015

Sáng tác

Tự uống

Cổ nhân vỗ thuyền uất hận: “Thế gian chật quá chẳng dung ta!” Ta lướt dòng ngà ngà ...