Daily Archives: 16/10/2015

Chưa phân loại

Kẽ ngón tay

Anh nắm chặt bàn tay đón lạnh Dòng bụi chảy qua kẽ ngón tay Ai xuôi dòng buồn ...