Daily Archives: 21/10/2015

Người đọc sáchQuan điểm

Những kiểu bao biện phi lý cho sự tráo trở ...

Nhiều ngày nay báo chí xôn xao nghi án Phan Huyền Thư đạo thơ, và bài thơ ấy ...
Sáng tácThơ

Đốt hư thực

Đốt rượu trông trăng Ai tiếc mùa hư ảo Lênh láng máu trăng Rơi…   He hé nụ ...