Daily Archives: 28/10/2015

Sáng tácThơ

Mộng ba sinh

Mộng hờ, mộng hờ Nước tan, nước tan Lâm thâm giọt giọt tỉnh giấc ba sinh Ai kẻ ...
Sáng tácThơ

Thu khúc

Nắng ngập ươm làn cúc tràn thung Ai say ôm gục nước non cùng Gối thu ru nàng ...