Daily Archives: 29/10/2015

Sáng tácThơ

Tự khúc hồ ly

Ha ha Ha ha Ha ha ha Nghiêng trận cười Điêu tàn loài người Điệu hồ ly quay ...