Daily Archives: 28/12/2015

Tôi đọc

Inception: Christopher Nolan cuối cùng cũng bàn về ý nghĩa ...

Christopher Nolan đã bàn về cái kết gây nhiều tranh cãi và nghi hoặc trong bộ phim của ...