Daily Archives: 12/01/2016

Tôi chiêm nghiệm

Đời như giấc mộng tan

Đời ta như giấc mộng, ru khối tình say say Người như mây gió lộng, suốt một đời ...
Tôi chiêm nghiệm

Sự thật về những sự thật (5): THIÊN CHÚA

Con Người hỏi: _ Hỡi đấng xanh thẳm và vô cùng, xin cho tôi biết, tôi phải làm ...
Tôi chiêm nghiệm

CƯỜI THỬ LÊN XEM

Nếu sớm mai đêm đen kéo rèm Bình minh sẽ xanh lấp lánh Ít nhất có anh và ...