Daily Archives: 18/01/2016

Tôi chiêm nghiệm

CÒN LẠI GÌ?

Viên đạn bắn ra Và rơi xuống đất Còn lại gì sau tiếng nổ   Một tiếng thét ...