Daily Archives: 22/02/2016

Tôi chiêm nghiệm

Thần tụng

Trước ngọn thần đăng chập chờn gió lốc lạc giữa tang thương hồn nào cô độc? bao trời ...
Tôi chiêm nghiệm

CÁNH BƯỚM ÉP KHÔ, VÀ ANH TRÊN BÀN MỔ

Hồi nhỏ, anh có thú sưu tầm côn trùng. May có trò vui này, mà đôi lần anh ...