Daily Archives: 09/04/2016

Cảm hứngTôi chiêm nghiệm

TRẢ LẠI CỔ TÍCH

Hỡi tro tàn của những giấc mơ Đừng ngủ trên phố xám ơ hờ Hãy bay lên trên ...
Cảm hứngTôi chiêm nghiệm

Tơ thời gian

Tự bẫy mình trên lưới thời gian Ai nghe nhện khóc Hỡi mùa men sương Hãy làm tơ ...