Daily Archives: 22/04/2016

Bài độc quyềnDịch thuật

Địa chính trị trong chiến tranh Việt Nam

Vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi những đoàn lính của miền Bắc Việt Nam chiếm giữ ...