Daily Archives: 28/05/2016

Sáng tácThơ

Chúng ta có phải là con người?

” Chúng ta không thành người được đâu” – Azit Nesin. Chúng ta đang sống trong thời đại ...