Daily Archives: 12/06/2016

Sáng tácTản văn - Truyện ngắn

Bàn về ẩn ức (5): Những động lực tiêu cực ...

Đọc phần 1, phần 2, phần 3 và phần 4 trước khi đi tiếp V. NHỮNG ĐỘNG LỰC ...
Tư duy ngược

Khi một giải Nobel tương lai bị điểm zero

Niels Bohr (Nobel vật lý 1922), khi còn sinh viên, làm bài vật lý. Thầy cho zero. Bohr ...