Daily Archives: 10/07/2016

Sáng tácThơ

Biển níu tơ trăng

Mưa đêm nào ru ta về cõi Gồng mình gióng búa Toang toành mặt trống ngàn năm Chân ...