Daily Archives: 13/08/2016

Cảm hứngTôi chiêm nghiệm

Đêm vô định – Hà Thủy Nguyên

Tự bao giờ, một bàn tay vô hình đã tài tình kết vô vàn giọt lệ thành những ...