Daily Archives: 20/08/2016

Giới thiệu Topic

Con người sai ư? Tình yêu sai ư? – Osho

Trích sách “Từ dục đến siêu tâm thức” của Osho Cảm thấy nó thì dễ, định nghĩa tình ...