Daily Archives: 14/10/2016

Tôi đọcVăn chương - Cái đẹp

Vì sao không nên trao giải Nobel Văn chương cho ...

Bob Dylan không xứng đáng nhận giải Nobel Văn chương. Ông hoàn toàn xứng đáng nhận các giải ...
Cảm hứngTôi chiêm nghiệm

NHỚ

Nhớ rào, mai lại nhớ lâm thâm Nhớ âm vang cũng phải dương thầm Nhớ ra tro những ...
Cảm hứngTôi chiêm nghiệm

CÀNH LẶNG MÂY TRÔI

Có khi vui buồn xa xỉ.   Khi cành lay Gió không ca Chỉ quạ quen lối.   ...
Cảm hứngTôi chiêm nghiệm

LỠ THU

Đâu kịp vàng rơi một bóng thu Đâu kịp trăng cởi áo đêm ru Đâu đã lên men ...