Daily Archives: 14/10/2016

Bài lưu trữVăn chương - Cái đẹp

Vì sao không nên trao giải Nobel Văn chương cho ...

Bob Dylan không xứng đáng nhận giải Nobel Văn chương. Ông hoàn toàn xứng đáng nhận các giải ...