Daily Archives: 28/10/2016

Hiểu thực tạiTôi chiêm nghiệm

10 việc cần làm ngay để tỏ ra deep (2)

Trong bài trước, 5 cách đơn giản để “deep” đã được chỉ ra. Bạn đã thực hiện được ...
Cảm hứngTôi chiêm nghiệm

Số phận

– Ngươi không biết vì sao mình sinh ra.   – Thì sao? Thì sao? Ta sẽ bắn ...