Daily Archives: 29/10/2016

ĐọcTôi tự học

PHƯƠNG PHÁP RÈN TRÍ TƯỞNG TƯỢNG KHI ĐỌC VĂN CHƯƠNG

Văn chương giống như một miền đất hứa cho trí tưởng tượng sinh sôi, nảy nở. Luyện tập ...
Cộng đồngHọc viết

Tư vấn Cảm thụ văn chương

Hiện nay, do chương trình giáo dục không kích thích sáng tạo, cùng với sự phát triển của ...
Cảm hứngTôi chiêm nghiệm

Đêm hè – Alfred Lord Tennyson

Này cánh hoa đỏ, thẫm ngủ đi, Ơi thầm cánh bạch, khép hương si, Trên lối thềm cung ...