Daily Archives: 01/11/2016

Cảm hứngTôi chiêm nghiệm

Cảm thu tiễn thu – Tản Đà

Từ vào thu đến nay Gió thu hiu hắt Sương thu lạnh Giăng thu bạch Khói thu xây ...