Daily Archives: 01/11/2016

Cảm hứngTôi chiêm nghiệm

Cảm thu tiễn thu – Tản Đà

Từ vào thu đến nay Gió thu hiu hắt Sương thu lạnh Giăng thu bạch Khói thu xây ...
Chia sẻ kinh nghiệmPhương pháp tự học

Một số thủ thuật tuyên truyền cơ bản cần đề ...

Tuyên truyền là một biện pháp chuyển tải thông tin có tác động mạnh tới tâm lý người ...