Daily Archives: 12/11/2016

Cảm hứngTôi chiêm nghiệm

Đi ăn một mình

Nếu mình chỉ chọn ăn ngon Khi ăn cùng người khác Thì đó là do mình sợ Đồ ...