Daily Archives: 12/12/2016

Cảm hứngTôi chiêm nghiệm

Thư diều đứt dây

Cũng chẳng cơn hoa cuống cuộc hằng, Cũng chẳng trông người nhớ hơi trăng, Cũng chẳng thân tuyết ...
Tôi đọcVăn chương - Cái đẹp

“Đây thôn Vĩ Dạ” – thực hay là ảo, đời ...

Linh Sơn CTV Phía Trước Với Hàn Mặc Tử khi cảm nhận thơ nếu chỉ dùng lí trí ...