Daily Archives: 22/12/2016

Cảm hứngTôi chiêm nghiệm

Một chầu hát không tiền khoáng hậu – Đinh Hùng

Tiệc rượu chiều hôm đó tại nhà Thạch Lam ngẫu nhiên mà đông vui. Gần đủ những “tai ...
Cảm hứngTôi chiêm nghiệm

Nhạc sầu – Huy Cận

Tặng Nguyễn Gia Trí Ai chết đó? Nhạc buồn chi lắm thế! Chiều mồ côi, đời rét mướt ...
Chính trị - Kinh tếTôi đọc

CÁC LÝ THUYẾT VỀ CĂN CƯỚC

Trích từ cuốn Sự kiến tạo xã hội về thực tại Mua sách trên Hang Cáo tại ĐÂY ...