Daily Archives: 22/03/2017

Tôi đọcTriết học - Tôn giáo

Kinh Qur’an – Chương I – Al Fatihah (Khai đề)

Thùng 24 chai nước táo lên men Strongbow Elder Flower Trước hết là Surah (*) đẹp đẽ! Mở ...
Cảm hứngTôi chiêm nghiệm

Trình bày – Huy Cận

Thùng 24 chai nước táo lên men Strongbow Elder Flower Tôi sẽ đến trước mặt người, Thượng Đế! ...