Daily Archives: 13/04/2017

Thực trạng nông nghiệp

Những điều cần biết về GMO

GMO là gì? GMO(Genetically Modified Organism có thể gọi là Sinh vật biến đổi gen hay hiện tại ...