Daily Archives: 05/10/2017

Cảm hứngTôi chiêm nghiệm

Trăng mười ba

Trăng mười ba lén ngậm đầu non Cô nhân hóa sói đợi mòn Tiếng tru vỡ kìm họng ...