Daily Archives: 05/11/2017

Sáng tácTruyện

Những giấc mơ nối liền

Khi nàng dâng mình cho lửa đỏ, nỗi đau của Ngài bao phủ cả nhân gian. Tôi mở ...