Daily Archives: 30/01/2018

Giới thiệu sáchSách Việt hay

Thần, người và đất Việt: nhìn lại lịch sử tín ...

Có lẽ trong lịch sử ngàn năm văn hiến của nước Việt, chưa bao giờ tín ngưỡng thờ ...
Sáng tácThơ

THIÊN HẠ KHÔNG MÀU

Sương mưa lạnh lạnh ám không gian Mệt mỏi giăng giăng buồn nhân thế Ta im lặng đếm ...
Sáng tácThơ

Thời gian ta đang tắm

Thế giới không rộng lắm. Nhỏ bằng hạt bụi thôi. Thời gian ta đang tắm. Tất cả đã ...
Sáng tácTản văn

Lẽ sống của ta đã chết

Giữa màn đêm tối tăm thinh lặng, chẳng ai đáp lại lời ta. Tâm trí này hóa điên ...