Tôi đọcTriết học - Tôn giáo

Lý thuyết về “cái hang” của Plato

Thùng 24 chai nước táo lên men Strongbow Elder Flower PLATO (427-347 TCN) Chúng ta đều thống nhất là nền ...
Khoa học - Công nghệTôi đọc

Dùng chất thải xử lý chất thải

Thùng 24 chai nước táo lên men Strongbow Elder Flower Xử lý màu nước thải bằng tro bay Có thể ...
Tôi đọcTriết học - Tôn giáo

Lý thuyết và nguyên lý

Thùng 24 chai nước táo lên men Strongbow Elder Flower Khác biệt giữa lý thuyết và nguyên lý (teoria), là ...