Sáng tácThơ

Bài ca man rợ – Đinh Hùng

Lòng đã khác ta trở về Đô Thị, Bỏ thiên nhiên huyền bí của ta xưa Bóng ta đi trùm ...
Thơ

Ác mộng – Đinh Hùng

Niềm khát vọng, ta ghi vào huyết sử Dưới chân em, Thơ lạc mất linh hồn Ta đau xót trong ...
Sáng tácThơ

Những hướng sao rơi – Đinh Hùng

Khi miếu đường kia phá bỏ rồi ta đi tìm những hướng sao rơi lạc loài theo dấu chân cầm ...
Sáng tácThơ

Hoa sử – Đinh Hùng

Vì đâu em hát niềm thương nhớ? ta đã nghe từ thuở nguyệt lên sảng sốt, hồn thơ ra ngự ...
Sáng tác

Thần tụng

Trước ngọn thần đăng chập chờn gió lốc lạc giữa tang thương hồn nào cô độc? bao trời viễn ảnh ...
Sáng tác

ĐƯỜNG VÀO TÌNH SỬ

Khi tóc mùa xuân dài trước cửa, Khi nắng chiêm bao khẽ chớp hàng mi, Khi những con thuyền chở ...