Cảm hứngTôi chiêm nghiệm

Bài ca man rợ – Đinh Hùng

Lòng đã khác ta trở về Đô Thị, Bỏ thiên nhiên huyền bí của ta xưa Bóng ta đi trùm ...
Cảm hứng

Ác mộng – Đinh Hùng

Niềm khát vọng, ta ghi vào huyết sử Dưới chân em, Thơ lạc mất linh hồn Ta đau xót trong ...
Cảm hứngTôi chiêm nghiệm

Những hướng sao rơi – Đinh Hùng

Khi miếu đường kia phá bỏ rồi ta đi tìm những hướng sao rơi lạc loài theo dấu chân cầm ...
Cảm hứngTôi chiêm nghiệm

Hoa sử – Đinh Hùng

Vì đâu em hát niềm thương nhớ? ta đã nghe từ thuở nguyệt lên sảng sốt, hồn thơ ra ngự ...
Tôi chiêm nghiệm

Thần tụng

Trước ngọn thần đăng chập chờn gió lốc lạc giữa tang thương hồn nào cô độc? bao trời viễn ảnh ...
Tôi chiêm nghiệm

ĐƯỜNG VÀO TÌNH SỬ

Khi tóc mùa xuân dài trước cửa, Khi nắng chiêm bao khẽ chớp hàng mi, Khi những con thuyền chở ...