Cảm hứngTôi chiêm nghiệm

Lưu giữ

Thùng 24 chai nước táo lên men Strongbow Elder Flower Thu người dời, lá người rơi Mây nước chuyển một ...
Hiểu bản thânTôi chiêm nghiệmTôi đọc

Sự thật về những sự thật (9): Chán đời

Thùng 24 chai nước táo lên men Strongbow Elder Flower Đọc các phần trước: (1) (2) (3) (4) (5) (6)  ...
Hiểu thực tạiTôi chiêm nghiệmTôi đọc

Đối mặt với bóng tối (3): Bóng tối đồng nghĩa ...

Thùng 24 chai nước táo lên men Strongbow Elder Flower Đọc các phần trước: Phần 1 Phần 2   II. ...
Cảm hứngTôi chiêm nghiệm

Tinh sa mộng cát

Thùng 24 chai nước táo lên men Strongbow Elder Flower Đợi gì binh mã đã thôi kiêu Ủ chi thêm ...
Hiểu thực tạiTôi chiêm nghiệm

Đối mặt với bóng tối (2): Bộ sơ đồ và ...

Thùng 24 chai nước táo lên men Strongbow Elder Flower Đọc các phần trước: Phần 1    2. Xác định ...
Cảm hứngTôi chiêm nghiệm

Tự họa

Thùng 24 chai nước táo lên men Strongbow Elder Flower Ta là nhân, là ảnh, là khung Có nên thêm ...
Cảm hứngTôi chiêm nghiệm

Mạch thù

Thùng 24 chai nước táo lên men Strongbow Elder Flower Thù đã ghi mây với nguyệt hằng Nên đường cứ ...
Hiểu thực tạiTôi chiêm nghiệmTôi đọc

Đối mặt với bóng tối (1): Bóng tối như là ...

Thùng 24 chai nước táo lên men Strongbow Elder Flower Nights’ feathers Blown away, the twilight’s chest When the darkness ...
Cảm hứngTôi chiêm nghiệm

Dân chủ thần quyền

Thùng 24 chai nước táo lên men Strongbow Elder Flower Ai đem chiếu vãi trải ngai vua Thằng mõ đu ...
Cảm hứngTôi chiêm nghiệm

Tính tiền thơ

Thùng 24 chai nước táo lên men Strongbow Elder Flower Một đồng tỉnh, ba đồng tình Xóc cùng thiên hạ ...
Tôi chiêm nghiệm

Cơn cẩm thạch

Thùng 24 chai nước táo lên men Strongbow Elder Flower Để họ đi hết đã họa mi, Hỡi khóa thanh ...
Cảm hứngTôi chiêm nghiệm

Ngủ cuối năm dương

Thùng 24 chai nước táo lên men Strongbow Elder Flower Ai treo ánh sáng hờ cảnh quan Đã sắp rụng ...
Cảm hứngTôi chiêm nghiệm

Thơ bán thơ

Thùng 24 chai nước táo lên men Strongbow Elder Flower Ai nán chân tình mua sách thơ Cuối đường xao ...
Cảm hứngTôi chiêm nghiệm

Muộn đông

Thùng 24 chai nước táo lên men Strongbow Elder Flower Không mây cũng cảnh đọng nước thôi Thời đã trôi ...
Cảm hứngTôi chiêm nghiệm

Dòng sông không xứ – Dòng sư không sống

Thùng 24 chai nước táo lên men Strongbow Elder Flower Len lén mục, nén nén hương Sư nhật tụng nghìn ...
Cảm hứngTôi chiêm nghiệm

Thư diều đứt dây

Thùng 24 chai nước táo lên men Strongbow Elder Flower Cũng chẳng cơn hoa cuống cuộc hằng, Cũng chẳng trông ...
Cảm hứngTôi chiêm nghiệm

Vịnh vô cảm

Thùng 24 chai nước táo lên men Strongbow Elder Flower Ai khép màu trăng cửa đá rồi Men biển bên ...
Cảm hứngTôi chiêm nghiệm

Nhớ hờ – Huy Cận

Thùng 24 chai nước táo lên men Strongbow Elder Flower Lâng lâng chiều nhẹ ghé muôn tai Trong bóng chiều ...
Cảm hứngTôi chiêm nghiệm

Giàu tâm, kiết xác – William Blake

Thùng 24 chai nước táo lên men Strongbow Elder Flower Ta vươn dậy trong rạng sáng say — “Cút đi ...
Cảm hứngTôi chiêm nghiệm

Chiều đứng cơn hương

Thùng 24 chai nước táo lên men Strongbow Elder Flower Cánh cánh hoàng hôn đã vẫy vùng Một trời đơn ...