Hoạt độngIdea Hunting

Idea Hunting: Bức tranh kinh tế Việt Nam thế kỷ ...

Đơn vị tổ chức: Book Hunter Diễn giả: Nguyễn Vũ Hiệp, Hà Thủy Nguyên Nội dung chính: Giới thiệu tổng quan ...