Hoạt độngIdea Hunting

SEMINAR: Bức tranh kinh tế Việt Nam thế kỷ 17 ...

Đơn vị tổ chức: NXB Tri Thức Đơn vị phối hợp: Book Hunter Chủ tọa: Giáo sư Chu Hảo Diễn ...
Hoạt độngKhóa học

Khóa học “Phương pháp phê phán văn bản” – Khóa ...

Khóa học “Phương pháp phê phán văn bản” cung cấp cho bạn kĩ năng phân tích, đánh giá các văn ...