Sáng tácThơ

Nhớ tự nhiên – Phạm Hầu

Đã biết con thơ trĩu mẹ hiền Người trần mơ tưởng chuyện cung tiên Ý tôi len lỏi trong trời ...
Sáng tácThơ

Vọng hải đài – Phạm Hầu

Chẳng biết trong lòng ghé những ai Thềm tim từng dội gót vân hài Hỡi ôi! Người chỉ là du ...
Sáng tác

Lý tưởng

Sầu hương hoa gạo đỏ bên chân Xa nắng chiều hoe nhạt mấy phần Một cột đèn cao mơ goá ...