Bài độc quyềnSáng tácThơ

Giấc mơ Don Quichotte

Ta chiến đấu với cái gì như ảo ảnh Ảo ảnh của cá nhân ta hay một ảo ảnh chung ...
Bài độc quyềnSáng tácThơ

Đoản ca hành – Tào Mạnh Đức

Trước rượu hát ca Đời người được mấy: Tựa như sương sớm Ngày qua sầu khổ. Hào hiệp khảng khái ...
Bài độc quyềnSáng tácThơ

Chạy đi Van Gogh

Chạy đi Van Gogh Kẻ tháo chạy màu ta Nàng căng bức toan Màu sắc thành kết giới, Nhốt Ngài ...