Sáng tácThơ

Biển níu tơ trăng

Mưa đêm nào ru ta về cõi
Gồng mình gióng búa
Toang toành mặt trống ngàn năm
Chân dậm tay run
Húc nhào cổng hẹp
Nàng mưa! Thanh âm nào đẹp?
Tang tình biển níu tơ trăng
Họa cùng ta tiếng thét
Mau lên! Vùng mơ quạnh…
Hay loài sấm sét
Hiểu ta chăng?

Lửa nào nhen lại mắt băng
Đàn nào lay hồn không động
Khởi lên đi mùa dữ dội
Mưa quấn tay mềm
Mưa ghìm vuốt sắc
Mặt hồ gườm tóe trăng trăng
Điệu vũ thả bung
Răng thú nghiến và tay tiên siết chặt
Đôi cánh dang không thiết trời êm lặng
Bão tố đến rồi! Chân trời bầm vụn ào ạt triều dương
Ồ nhịp trống còn vang
Hay ta mơ tiếng vọng?

Minh Hùng

Share
Share:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *