night-sky-hd-wallpaper

Nếu những quân cờ

Đổi khác đường cong

Theo cơn mềm thịt da

Theo hằn sâu ngày tháng

Theo ẩm ướt của mắt trông xa

Và nồng cơn ruổi tim một thoáng

May ra anh sẽ chơi thêm

Những cuộc cờ đời cho là đáng.

 

Nhưng quân cờ ngủ

Trong nước cạn thơ

Anh ngủ trên vó thảo mơ

Tình tỉnh trong gió thuở sơ đón về.

 

Nước cờ rúng trăng

Tịnh ô gợn sóng

Đổ Hậu thầm sen

Lộng thiên Ngựa vắng.

 

Cơn có còn chơi trong ô chữ?

Cơn có còn dãi thuyết dầm thư?

Mùa tục lộng rồi, vút mùa hư

Gió lên, cờ vờn tinh tú.

 

Anh muốn gối lên trời sao gió khảm

Khi bước vào ô khuyết buồn trăng.

Khi bước vào ô trắng tình giăng

Xin cờ thành hoa điểm xuyết

Dẫu rụng mỉm mai, dẫu cười lạnh tuyết

Cơn trắng về chuyển hết đường biên

Rụng sao thuần để thắp biển điên

Đến khi đường về quả quyết.

Share
Share: