Sáng tácThơ

Chiều đứng cơn hương

c

Cánh cánh hoàng hôn đã vẫy vùng

Một trời đơn cảnh nhớ mông lung

Ai khứ rộng ai mùa viễn ruổi

Ta đã ta cơi nới muôn trùng.

 

Viễn tuần vô tận mấy đồng hoang

Đếm lửa hoa gạo đóng lang thang

Hôm khuyết hoang tàn thưng ngóng lại

Ta ngóng ta trong khúc hương đàng.

 

Chưa khép chiều đâu, đã đổi đâu

Những tình hoa dại đã nên châu

Man viễn muôn triền hoa đã ở

Ta đứng hương trong bóng hoang sầu.

Share
Share: